1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


บริการข้อมูล


Who's Online

We have 7 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

เอกสารการเรียกเข้าประชุมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง    การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพ...

  • ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

  • การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

  • ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  1. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณข้างโรงเรือนเกษตร) สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๑ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐
  3. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (เวลา 06.00 น. – 18.00 น. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก PC-๒๑๑EV จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมผงน้ำยาเคมีแห้งถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

S 10313822


83227811 113343976714640 166533946698366976 n

 

 

  


sufficent k9
popocho porportor
eplan