1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

bn2 bn1 bn3

นายกเทศมนตรีฯ


บริการข้อมูล


Who's Online

We have 58 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

เอกสารการเรียกเข้าประชุมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง    การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพ...

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาล

  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

  • การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

  • ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

  • ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  1. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (วัดบ้านโพธิ์) เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  2. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๖,๐๒๐ ถุง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๒๖๐ ถุง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๒๔ ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๖๒ ฉบับ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

S 10313822


83227811 113343976714640 166533946698366976 n

 

 

  


sufficent k9
popocho porportor
eplan