1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


บริการข้อมูล


Who's Online

We have 2 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

เอกสารการเรียกเข้าประชุมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง    การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพ...

  • ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

  • การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

  • ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  1. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยป่าหวาย
  2. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือคู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน ๑,๗๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประกาศสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย ขนาด ๒.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๗๕ ถุง เพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองสุทธะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๕,๓๒๘ ถุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

S 10313822


83227811 113343976714640 166533946698366976 n

 

 

  


sufficent k9
popocho porportor
eplan