1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

bn2 bn1 bn3

นายกเทศมนตรีฯ


บริการข้อมูล


Who's Online

We have 5 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่ 2

รับสมัครคุยปรึกษาพูดคุยรอบที่ 2  

รับมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ใบประกาศรับมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เชิญชวนประชาชน

ขอเชิญชวนประชาชน ตำบลห้วยป่าหวาย   ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...

  • รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่ 2

  • รับมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  • เชิญชวนประชาชน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  1. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๗,๓๘๐ ถุง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๒๔ ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๖๒ ฉบับ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บานเลื่อน บนกระจกล่างทึบ จำนวน ๑ ชุด ๒. ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก มอก. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ แผงกั้นจราจร จำนวน ๑๐ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน รหัสครุภัณฑ์ ๔๐๑-๖๑-๐๖๒๒ โดยทำการเปลี่ยนโครงขาเก้าอี้ ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

S 10313822


83227811 113343976714640 166533946698366976 n

 

 

  


sufficent k9
popocho porportor
eplan