1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


บริการข้อมูล


Who's Online

We have 4 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายน...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

เอกสารการเรียกเข้าประชุมฯ

  • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  • ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

  • การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  1. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังเก็บน้ำประปารูปแบบแชมเปญ บ้านหนองบุ่ง (บริเวณบ้านนางทองขัน ยอดปิ่น) หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  2. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำประปารูปแบบแชมเปญ บ้านห้วยศาลเจ้า (บริเวณบ้านนางสาวสมบูรณ์ นันทภู) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  3. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  4. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๙,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก Canon ๓๒๕ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

S 10313822


83227811 113343976714640 166533946698366976 n

 

 

  


sufficent k9
popocho porportor
eplan