1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

bn2 bn1 bn3

นายกเทศมนตรีฯ

นายก ประสทธ

   นายประสิทธิ์  เคหะทอง

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย


บริการข้อมูล


Who's Online

We have 7 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายน...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

เอกสารการเรียกเข้าประชุมฯ

  • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  • ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

  • การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

nayok

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  1. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารและน้ำดื่ม จำนวน ๑๐๐ กล่อง ๆ ละ ๕๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณหลังสำนักงาน เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย) สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๕,๗๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๒๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

S 10313822


83227811 113343976714640 166533946698366976 n

 

หนังสือราชการ สถ.

 

  


sufficent k9
popocho porportor
eplan