1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ถ่ายทอดสด!!

 

นายกเทศมนตรีฯข่าวประชาสัมพันธ์

  • อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563

  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562 -2564)

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  1. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (วัดหนองสุทธะ) เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  2. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๑๒๐ ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๖๐ ฉบับ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ( ประจำจุดประตูหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล ห้วยป่าหวาย ตั้งแต่เวลา 24.00 น. – 08.00 น. )
  4. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (เวลา 18.00 น. – 06.00 น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 

 

  


sufficent k9
popocho porportor
eplan