1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ถ่ายทอดสด!!

 

นายกเทศมนตรีฯข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2561    

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

  ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

  • ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2561

  • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

  • ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  1. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการรื้อถอน ปรับปรุงถังประปาพร้อมติดตั้งใหม่ บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 และโครงการติดตั้งถังลูกบอลขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
  2. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ 1. เก้าอี้ทำงาน ระดับ 6 – 7 จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. โต๊ะทำงาน ระดับ 6 – 7 จำนวน 1 ตัว 2. เก้าอี้ทำงาน ระดับ 6 – 7 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 

 

  


sufficent k9
popocho porportor
eplan