1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 7
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม (๒ มื้อ) จำนวน ๔๐๐ คน ๆ ละ ๕๐.- บาท สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
3 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้แก่เด็กที่มาร่วมแข่งขันเกมส์ในโครงการ วันเด็กประจำปี ๒๕๖๒  จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ๆ ละ ๑๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของตกแต่งเวทีและสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ ขนาด ๒.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
6 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
8 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๑๑ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี suwan 243
9 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี suwan 70
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 36
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 218
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายป้ายรณรงค์ ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 56
13 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 11
14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก HP ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 15
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม (สัญญาณไฟวับวาบ) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 17
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพก 947 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 13
17 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 suwan 22
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 23
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน ๑,๔๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 18
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คือ เอ็นตัดหญ้า ขนาด 3.0 mm จำนวน 2 ม้วน โยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 19
21 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 21
22 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก HP ๘๕A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 16
23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 13
24 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 19
25 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 13
26 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 25
27 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง (บริเวณสายคันคลอง) บ้านโพธิ์ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๗.๕๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยป่าหวาย suwan 14
28 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 14
29 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๖ ๐๐๑๗ โดยทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 19
30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้เย็น รหัสครุภัณฑ์ 703 50 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 14

Page 1 of 15