1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 suwan -
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางสมบัติ ต๊ะทองดี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 1
3 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายทองมาก สายบัว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบุญเรือง พะทะยะ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 1
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
6 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุเว็บไซต์ พร้อมเนื้อที่, โดเมนเนม Huaypawai.go.th และค่าบริการดูแลเว็บไซต์ระยะเวลา ๑ ปี ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
8 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
9 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ สายยางผ้าใบ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๗๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 1
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ ท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด ๘ นิ้ว x ๑๖ ฟุต จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan -
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด หมู่ที่ 1 - 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 1
13 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี suwan 4
14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑๐,๕๘๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-52-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
17 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-53-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9275 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 7066 สระบุรี suwan 2
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ แบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 1
21 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ คอนเดนเซอร์ 130 ไมโคร 330W จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 1
22 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (กรอบรูปรอยพระพุทธบาท) จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
24 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
25 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ คือ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
26 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
27 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 2
28 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
29 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4
30 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการสำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 4

Page 1 of 12