1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
121 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 51
122 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 53
123 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
124 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 46
125 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
126 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 49
127 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 suwan 53
128 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 suwan 49
129 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางสมบัติ ต๊ะทองดี หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 76
130 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายทองมาก สายบัว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 53
131 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบุญเรือง พะทะยะ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58
132 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 56
133 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุเว็บไซต์ พร้อมเนื้อที่, โดเมนเนม Huaypawai.go.th และค่าบริการดูแลเว็บไซต์ระยะเวลา ๑ ปี ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 47
134 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
135 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 47
136 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 54
137 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ สายยางผ้าใบ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๗๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 45
138 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ ท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด ๘ นิ้ว x ๑๖ ฟุต จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 46
139 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุด หมู่ที่ 1 - 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) suwan 49
140 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5743 สระบุรี suwan 68
141 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 52
142 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑๐,๕๘๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
143 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-52-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 67
144 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-53-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 69
145 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9275 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
146 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 7066 สระบุรี suwan 65
147 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ แบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 61
148 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ คอนเดนเซอร์ 130 ไมโคร 330W จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 61
149 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 77
150 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (กรอบรูปรอยพระพุทธบาท) จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58

Page 5 of 16