1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
211 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 10 รายการ suwan 46
212 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเทียนและรถแห่เทียน จำนวน 4 รายการ suwan 50
213 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ 416 – 58 – 0068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 90
214 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 95
215 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 102
216 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ ปั๊มบาดาล (Submersible Pump) ๑.๕HP จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 64
217 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก HP ๘๕A จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 67
218 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 60
219 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58
220 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 160 คน ๆ ละ 25.- บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 2561 suwan 72
221 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 84 – 1476 สระบุรี suwan 79
222 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ คือ มิเตอร์น้ำ ๑/๒" จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 87
223 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 93
224 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 80
225 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 124 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 62 ฉบับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 suwan 70
226 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 115
227 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
228 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 59
229 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 58
230 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 61
231 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร มีหูจับ พร้อมพ่นข้อความ ทต.ห้วยป่าหวาย จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 67
232 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑.เครื่องเล่น DVD พร้อมลำโพง จำนวน ๑ เครื่อง ๒. ลำโพงสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 69
233 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 73
234 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมปักเครื่องหมาย ประกอบด้วย เสื้อ, กางเกง , หมวก, เข็มขัด และรองเท้า จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 75
235 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ ตลับหมึกเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ Kyocera รุ่น P2135 DN จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 71
236 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายจรัญ พิมพา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 66
237 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอน ปรับปรุงถังประปา พร้อมติดตั้งใหม่ บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๘ และโครงการติดตั้งถังลูกบอลขนาด ๑๒ ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว suwan 76
238 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทาง จำนวน 2 วัน วันที่ 8 -9 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 95
239 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุที่ใช้ในการฝึก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 76
240 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อเชื้อเพลิงเหลวใช้ในการฝึกอบรมระงับอัคคีภัย จำนวน 1 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 67

Page 8 of 16