1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 2 ห้อง บริเวณเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย suwan 1
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 3
3 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง suwan 3
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง จ้างติดตั้งเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย สูง 7.00 เมตร suwan 4
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ suwan 2
6 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ suwan 2
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ suwan 2
8 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง suwan 2
9 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 2
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 120 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 60 ฉบับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 suwan 4
11 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 5
13 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 9
14 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 6
15 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พฤศจิกายน 2560 suwan 5
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย suwan 9
17 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง suwan 11
18 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ suwan 9
19 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 245 ต้น suwan 8
20 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง suwan 12
21 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ 9275 สระบุรี suwan 9
22 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
23 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 7
24 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10
25 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 8
26 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 suwan 19
27 ประกาศผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ suwan 9
28 ประกาศผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่จดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น suwan 10
29 ประกาศผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่จดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น suwan 11
30 ประกาศผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่จดมาตรน้ำประปา รวมถึงซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษาในเบื้องต้น suwan 11

Page 1 of 3