1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ suwan 3
2 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ suwan 3
3 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ suwan 2
4 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ หมึก LQ 590 จำนวน 5 กล่อง suwan 4
5 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี suwan 5
6 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย suwan 3
7 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ suwan 3
8 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง suwan 4
9 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาถ่ายแบบระวางที่ดินในเขตตำบลห้วยป่าหวาย suwan 4
10 ประกาศเ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง suwan 10

Page 1 of 15