1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ สารกำจัดลูกน้ำ ยุงลายชนิดซอง ๕๐ กรัม (ขนาดบรรจุ ๕๐๐ซอง/ถัง) จำนวน ๑๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDFPrintE-mail

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ สารกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายชนิดซอง ๕๐ กรัม (ขนาดบรรจุ ๕๐๐ซอง/ถัง) จำนวน ๑๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

บริการข้อมูล