1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDFPrintE-mail

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

บริการข้อมูล