1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องหว่านปุ๋ย ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDFPrintE-mail

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องหว่านปุ๋ย
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร
จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

บริการข้อมูล