1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 160 คน ๆ ละ 25.- บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 2561

PDFPrintE-mail

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 160 คน ๆ ละ 25.- บาท

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี