1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องคลัง จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420 50 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDFPrintE-mail

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องคลัง จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420 50 0012

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง