1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คือ เอ็นตัดหญ้า ขนาด 3.0 mm จำนวน 2 ม้วน โยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDFPrintE-mail

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คือ เอ็นตัดหญ้า ขนาด 3.0 mm จำนวน 2 ม้วน

โยวิธีเฉพาะเจาะจง