1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDFPrintE-mail

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 11  และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยป่าหวาย  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)