1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ รหัสครุภัณฑ์ 464-61-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDFPrintE-mail

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ รหัสครุภัณฑ์ 464-61-0030

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง