1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด ๒. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(สำหรับสำนักงาน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDFPrintE-mail

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด ๒. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(สำหรับสำนักงาน) จำนวน ๑ ชุด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง