1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การชำระภาษีต่างๆ

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 suwan 17
2 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2564 suwan 18
3 แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 suwan 18
4 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) suwan 18
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ suwan 18
6 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) suwan 19
7 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563 suwan 256
8 อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง suwan 131
9 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย suwan 18

บริการข้อมูล