messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
folder แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566 - 2570 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 83
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566 - 2570 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 50
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2561 | เปิดอ่าน : 88
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1