messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3