เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
chat_bubble ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 พฤษภาคม 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๐๗ และเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๑๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 6
28 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ หมึก HP ๓๐A จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 5
28 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ สาย Lan Cat๕ ภายนอกมีสลิง ขนาด ๓๐๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
28 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ ๙๒๗๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
28 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมเช็คระบบ เพื่อใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
27 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว กรุท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมติดตั้งปั๊มบาดาลแบบจุ่ม Submersible ขนาด 1.5 HP และตู้ควบคุมครบชุด หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
27 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนายจำลอง แก้ววิเศษ) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
22 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณบ่อเตาเผาขยะ ติดเชื้อ และบริเวณรอบเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
12 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
7 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเปลี่ยนความถี่ของเครื่องส่งและเครื่องรับของระบบใหม่ ตามที่ กสทช. กำหนด ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
5 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฯและป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
5 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
5 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ คือ Phase Protector ๒๒๐V จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
5 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อเมนประปาPVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๒นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ( บริเวณซอยวัลภา) หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
5 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กญ ๗๐๑๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
5 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงไม้ห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้งเสาไม้ยูคา ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
31 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
31 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
31 มีนาคม 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 4
31 มีนาคม 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. ถุงมือยาง จำนวน ๕ โหล ๒. ถุงมือผ้า จำนวน ๕ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
1 - 20 (ทั้งหมด 642 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33