messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
folder คำสั่ง/ประกาศการบริหารงานบุคคล
กำหนดหลักเกณฑ์การลาหรือการมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
กำหนดหลักเกณฑ์การลาหรือการมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
การมอบอำนาจให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
คำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ส่วราชการในสังกัด 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ทุกส่วนราชการ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนภายในกอง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1