เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
folder คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ งานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน กองคลัง (-งานการเงิญและบัญชี , -งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ,-งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file คู่มือความรู้ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1