เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
" ใช้หลักธรรม​าภิบาล สร้างความสามัคคี​ พัฒนาตำบลให้น่าอยู่​ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี "