messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
info งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลานเครื่องออกกำลังกาย


ชื่อผลิตภัณฑ์ “พริกแกงเผ็ด” ที่อยู่ ที่ทำการกำนันตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร. 0812926487ชื่อผลิตภัณฑ์ “กล้วยตากผู้ใหญ่ตู่” ที่อยู่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร. 0812926487
ชื่อผลิตภัณฑ์ “ข้าวหมากเพื่อสุขภาพ” ที่อยู่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร. 0812926487
ชื่อผลิตภัณฑ์ “ไม้กวาดทางมะพร้าว” ที่อยู่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร. 0952241184

ชื่อกิจกรรม “การปั้นดอกไม้ดินไทย” ที่อยู่ ที่ทำการกำนันตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร. 0812926487ชื่อผลิตภัณฑ์ “พวงหรีดดอกไม้จันทน์” ที่อยู่ ที่ทำการกำนันตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร. 0812926487
ชื่อผลิตภัณฑ์ “ชื่อปลาจ่อมนา” ที่อยู่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร. 0934653030ชื่อผลิตภัณฑ์ “น้ำมันเหลืองสมุนไพร” ที่อยู่ ที่ทำการกำนันตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร. 0812926487