เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
นางสาวนิชนันท์ ทรงวิรัชธร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-3781275
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-4235606
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเกษมณ พลรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 095-5625645
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข