เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวทัศนีย์ จารุเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข
นายจำนาญ วงษ์แดง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมพงษ์ พรมมา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวสุริยุ เกตุศรี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญสืบ สร้อยประดิษฐ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ