เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายพงศ์ภีระ สุขแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นายจำนาญ วงษ์แดง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมพงษ์ พรมมา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวสุริยุ เกตุศรี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ว่าง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ