messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวทัศนีย์ จารุเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
ว่าง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญสืบ สร้อยประดิษฐ์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ