เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box สภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ สาระวงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 081-9912215
นางราศรี คามีศักดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-8026930
นางสาวภัทร์ธีนันท์ วงศ์สามศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 095-5185888
นายสมชัย พุกการะเวก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 097-9830250
นายวิรัช ทองอุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-8205228
นายศุภกิตติ์ ชัยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 089-0854521
นางสาววาสนา ทรัพย์เพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 098-9989619
นายนิ่ม เถื่อนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-2849187
นางสาวศรีสุดา นามแสงผา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 093-3646664
นายอำพร จันทร์เวียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 084-7336101
นางสาวสมฤทัย สืบอักษร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 085-5589396
นายคะนอง พรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 084-0739803