เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุเชาว์ คงไทย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายปัญญา ทองมาก
นายช่างโยธา
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ชก/ชง
นายธวัชชัย จันพางาม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยชนะ ภูทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายอาลักษณ์ บุญแจ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณรงค์ฤทธิ์ มีประสาท
คนงาน