messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box กองช่าง
นางสาวพิมพ์กัลยา เกตุศรีบุรินท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายปัญญา ทองมาก
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวสุธิชา มีบุปผา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายธวัชชัย จันพางาม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยชนะ ภูทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายอาลักษณ์ บุญแจ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา