เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” [27 เมษายน 2565]
ประชุม ประชาคมระดับตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [25 เมษายน 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [11 เมษายน 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [5 เมษายน 2565]
นายอำเภอพระพุทธบาท ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน โครงการฯ [31 มีนาคม 2565]
กิจกรรม การติดตาม ตรวจสอบ การประกอบกิจการโรงงาน [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยป่าหวาย [24 มีนาคม 2565]
No Gift Policy [24 มีนาคม 2565]
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูล ในการจัดทำแผนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศพด. ทต.ห้วยป่าหวาย [18 มีนาคม 2565]
"วันท้องถิ่นไทย" [18 มีนาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2 3