เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายละเอียด : ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นในปีที่ 4 ในอัตราร้อยละ 0.3 โดยจะมีการบวกเพิ่มร้อยละ 0.3 ทุกสามปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ3 ตัวอย่างเช่น
ผู้โพส : admin