messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายเนตร คัมภีวงษ์) ขนาดท่อ PVC 2นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 250 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณซอยถนอมพลุดอกไม้ไฟ) ขนาดท่อ PVC 2นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 640 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อไฟถนนโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด บริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างติดตั้งการ์ดเรล ( Guard rail) ชะลอความเร็ว และลดอุบัติเหตุ (บริเวณโค้งดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะตลิ่งหลังวัดดอยหินปูน) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเปลี่ยนถังประปาแบบหอถังรูปแชมเปญ ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร (บริเวณบ้านนายประวัติ สาระวงษ์) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 6,258 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 1,701 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 1,458 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 5,364 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ ยาง ขนาด 205/70 R15 จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9275 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในงานกองคลังของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่างของสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ ซับเมริ์สสูบน้ำ (Submerse) ขนาด 1.5 HP จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ ซับเมริ์สสูบน้ำ (Submerse) ขนาด 5 HP จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่างของสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 9 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน ๙ จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83 -7601 สระบุรี เพื่อบำรุงรักษารถให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ 9275 สระบุรี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 6,446 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 1,694 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย (บริเวณบ้านนางสำอาง พรมมา) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (ภายในตำบลห้วยป่าหวาย) โดยลงลูกรังซ่อมแซมถนนจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยแต่ง หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรัง ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,510.00 ลบ.ม. ณ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ คือ สายไฟ THW 25 จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ คือ กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย(ศูนย์โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย(ศูนย์โรงเรียนวัดหนองสุทธะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.90 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 40 ซีซี พร้อมก้านตัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการพิมพ์ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และการจัดทำประกาศบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1 รายการ คือ ผ้าหมึก Printronix P8000 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 ? 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย(ศูนย์โรงเรียนวัดหนองสุทธะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ กระดาษ A4 จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในสำหรับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ทั้ง 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย(ศูนย์โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในสำหรับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ทั้ง ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0104 โดยทำการเซ็ทระบบโปรแกรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ขุดพื้นดินเพื่อหาแนวท่อ คสล. เพื่อระบายน้ำในเขตทางหลวง หมายเลข 3034 (บริเวณป้อมตำรวจสี่แยก ตีนโนน) หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ภายในตำบล จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 5,7,14 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
1 - 50 (ทั้งหมด 356 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8