ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณบ้านนายเกรียงไกร โคกดอน) ลงดินถมคันทาง ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ลงลูกรังชั้นพื้นทางผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๙.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : Okgr2EdFri91745.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้