ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๒,๓๐๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง