ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คือ ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร มีหูจับ2ข้าง พร้อมพ่นข้อความ ทต. ห้วยป่าหวาย จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง