ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมยู เอช ที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 18,944 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง