ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ หมึก Brother TN 2380 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง