เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายรับสมัครพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์ : การรับโอนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo สายด่วน โควิด-19 ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบรักษา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ติดเชื้อโควิด19 เข้าระบบรักษาดูแลที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศจังหวัดสระบุรี การให้สวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ประกาศ : กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo ประชาสัมพันธ์ ;รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านครอบครัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคลัมปีสกินตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
photo ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอย ตำบลห้วยป่าหวาย
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์ หรือ โรคลัมปี สกิน
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3