เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายประสิทธิ์ เคหะทอง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-9354491
นายเชิงชัยชาญ ขุยทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 081-8511722
นางพิกุล ยาชมภู
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0866046733
นายณชนวรรษ ยอดเพ็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0813654265
นายสังเวียน ศรเดช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 0817958566